Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

maandag 8 april 2024

18:00 - 19:30
Locatie

Kamer 1.59

Voorzitter
Burgemeester A.J. Moerkerke

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3

  Zie bijlage, doel: vaststellen

 4. 4

  Zie bijlage, doel: bespreken

 5. 5
  Mededelingen van de voorzitter
 6. 6
  Mededelingen van de griffier
 7. 7

  Zie bijlage, doel: kennis nemen van

 8. 8

  Zie bijlage, doel: instemmen met

 9. 9

  Doel: informeren indien gewenst


  • 6 maart 2024: commissie kaderbrieven Verbonden Partijen
  • 7 maart 2024: informatiebijeenkomst indexering OZB en leges en organisatieontwikkeling
  • 13 maart 2024: vergadering auditcommissie
  • 14 maart 2024: raadsvergadering
  • 14 maart 2024: besloten raadsvergadering
  • 19 maart 2024: hoorzitting
  • 21 maart 2024: informatiebijeenkomst brandweerpost Moerdijk Haven en ontwikkelplan Fort de Hel
  • 26 maart 2024: klankbordgroep Omgevingswet
  • 27 maart 2024: commissievergadering fysiek domein
  • 4 april 2024: commissievergadering sociaal en bestuurlijk domein
 10. 10

  Zie bijlage, doel: instemmen met

 11. 12
  Wat verder ter tafel komt
 12. 13
  Sluiting