Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad heeft drie commissies ingesteld, namelijk Fysieke Infrastructuur, Sociale Infrastructuur en Bestuur en Middelen.
In de commissievergaderingen wordt gedebatteerd en worden meningen uitgewisseld. Commissies bestaan niet alleen uit raadsleden maar ook uit burgerleden. De voorzitter van een commissie moet een raadslid zijn.
Commissievergaderingen zijn openbaar en worden in de regel gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis.
Wilt u gebruik maken van het inspreekrecht? Neem dan contact op met de griffie.

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente, bepaalt de hoofdlijnen van het beleid en houdt toezicht op de uitvoering ervan. Deze uitvoering ligt in handen van het college van burgemeester en wethouders.
De raad stelt verordeningen vast en controleert of het college de gestelde kaders juist uitvoert.
De gemeenteraad stuurt op hoofdlijnen. Daardoor hebben raadsleden ook gelegenheid om invulling te geven aan hun rol als volksvertegenwoordiger. Daarvoor hebben zij een aantal instrumenten tot hun beschikking, zoals het vragenrecht, het recht van interpellatie en het indienen van initiatiefvoorstellen of amendementen.
De gemeenteraad benoemt wethouders en kan hen ook ontslaan. Wethouders maken geen deel uit van de raad. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. Als hij er niet is, wordt het voorzitterschap overgenomen door een raadslid.